Røros Vekst AS' virksomhet

Røros Vekst AS er et selskap som alene eller sammen med andre aktører erverver, bygger, utvikler og driver utleie av næringseiendommer. Kundene er bedrifter i Rørosregionen eller bedrifter som vurderer å etablere seg i regionen og som trenger lokaler for sin virksomhet. Avhengig av egen kapitalsituasjon eller markedssituasjon vil kundene leie, bygge selv eller finansiere og bygge lokaler sammen med andre aktører. Alene eller gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper har Røros Vekst AS eierskap i mer enn 13 000 m2 næringslokaler i Rørosområdet.

Røros Vekst AS vil gjennom sin virksomhet

  • Bidra til næringsutvikling, vekst og nye arbeidsplasser i Rørosregionen gjennom investering i og utvikling av næringseiendommer.
  • Være en langsiktig investor med normalt krav til avkastning på kapitalen.
  • Forvalte og drifte næringsbygg.
  • Være en synlig og respektert samfunnsaktør.

Visjon
«Vi bygger verdier»

  • For kundene ved å tilby tilpassede lokaler slik at de kan bruke egen kapital på å utvikle sin forretningsvirksomhet.
  • For regionen ved å bidra til næringsutvikling og vekst.
  • For eierne ved å investere i prosjekter som sikrer avkastning på kapitalen:
    Investere i, utvikle og selge eiendommer og eierandeler i andre selskaper.
  • Bygge, forvalte og drifte næringseiendommer effektivt og lønnsomt.

Policy
Selskapet skal fremstå som en seriøs, kompetent, solid og resultatorientert aktør som tilbyr næringslokaler til konkurransedyktige betingelser og som over tid skaper verdier som gjør det mulig å investere i nye prosjekter.

Informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god leseopplevelse.