Selskapets historie

Røros Vekst AS (tidligere Gjøsvika Invest AS) ble stiftet i 1991 i forbindelse med at Statens Trelastbruk avviklet sin virksomhet på Røros. I 1996 ble selskapet Osloveien 20 AS, som var blitt etablert i 1989 på eiendommene etter Norske Skogindustriers sponplatefabrikk, Trespo, fusjonert inn i Gjøsvika Invest. Senere har det meste av eiendommene i Gjøsvika industriområde blitt solgt til de bedriftene som driver sin virksomhet der.

I 2002 kjøpte Gjøsvika Invest AS Veksthuset i Tollef Bredals vei 13 av Røros kommune. Veksthuset utgjør i dag den største delen av selskapets virksomhet.

I perioden etter fusjonen med Osloveien 20, da Røros kommune ble største eier med 61,1% av aksjene, spilte Røros Vekst en sentral rolle som «næringsutvikler» og som kommunens «verktøy» for iverksetting av næringsdelen i kommuneplanen for Røros.

Gjennom en aksjeemisjon i 2009 ble kommunens eierandel redusert til 44,9% og selskapet ble en mer rendyrket kommersiell aktør innen utvikling av næringseiendommer.

Ettersom tilknytningen til Gjøsvika industriområde gjennom årene er blitt mindre samtidig som man ønsker å profilere selskapet som en viktig aktør for næringsutvikling og vekst i Røros-regionen, besluttet styret i 2013 å endre navn til Røros Vekst AS. Samarbeidet med kommunens næringsetat er imidlertid fortsatt sterkt og sammen med kommunen, Rørosregionen Næringshage og næringslivet selv utvikles nettverk og aktiviteter for næringsutvikling i regionen videre.

Informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god leseopplevelse.